ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αγορά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας

Αγοράζοντας ένα προϊόν από την εταιρεία, ο χρήστης εκφράζει την επιθυμία του/της να ζητήσει από την εταιρεία να επεξεργαστεί ένα σύνολο προσωπικών πληροφοριών προκειμένου να ολοκληρώσει τη συναλλαγή. Αυτά τα δεδομένα είναι αντικειμενικά και νομικά απαραίτητα για τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Όταν ο χρήστης βρίσκεται στη διαδικασία παραγγελίας ενός προϊόντος από τον ιστότοπο, θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα παραγγελίας. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία με σκοπό την εκπλήρωση της παραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα εκτελέσει μια σειρά ενεργειών που μπορεί να περιλαμβάνουν συλλογή, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, αναζήτηση δεδομένων.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, συλλέγουμε δεδομένα τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, την ημερομηνία γέννησης του μέλους, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα του μέλους, τον κωδικό μέλους κάθε χρήστη. Τέλος, δεδομένα επικοινωνιών, όπως π.χ. διεύθυνση IP που είναι τεχνικά απαραίτητα για την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας ή/και για αγορές που διατηρούνται για όσο διάστημα ο νόμος προβλέπει για επιχειρήσεις όπως η δική μας.

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα του χρήστη για όσο καιρό διατηρείται η συμβατική σχέση μεταξύ τους. Για τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στον ιστότοπο, τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα αυτοί οι χρήστες έχουν ενεργό λογαριασμό. Ορισμένα από τα δεδομένα που παρέχει ο χρήστης θα αποθηκευτούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για φορολογικούς σκοπούς. Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν το όνομα του χρήστη, τη διεύθυνση χρέωσης και την παραγγελία προϊόντος.

Ο χρήστης πρέπει να είναι σίγουρος ότι η εταιρεία δεσμεύεται απόλυτα για την εφαρμογή σύγχρονων και κατάλληλων μέσων τεχνολογικής επεξεργασίας (π.χ. κρυπτογράφηση, ανωνυμία) καθώς και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια δεδομένων.

Κράτηση τραπεζιού στο Peskesi Restaurant ή εκδήλωση ενδιαφέροντος για κράτηση εμπειρίας στο Peskesi Organic Farm

Όταν ο χρήστης βρίσκεται στη διαδικασία να εκφράσει το ενδιαφέρον του για κράτηση εμπειρίας στο Peskesi Organic farm ή κράτηση τραπεζιού στο Peskesi Restaurant, θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία στον ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία με σκοπό την εκπλήρωση της παραγγελίας. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα εκτελέσει μια σειρά ενεργειών που μπορεί να περιλαμβάνουν συλλογή, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, αναζήτηση δεδομένων.

Για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, συλλέγουμε δεδομένα που περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις αλλεργίες που ενδέχεται να έχουν, τέλος τα δεδομένα επικοινωνίας, όπως π.χ. διεύθυνση IP που είναι τεχνικά απαραίτητα για την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας ή/και για αγορές που διατηρούνται για όσο διάστημα ο νόμος προβλέπει για επιχειρήσεις όπως η δική μας.

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα του χρήστη για όσο καιρό διατηρείται η συμβατική σχέση μεταξύ τους και θα προχωρήσει στη διαγραφή τους μετά από 1 εβδομάδα μετά την κράτηση, 1 εβδομάδα μετά από επίσκεψη στο Peskesi Organic Farm ή 3 εβδομάδες μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος κλείστε μια επίσκεψη στο Peskesi Organic Farm που δεν κατέληξε σε κράτηση. Για τους χρήστες που έχουν εγγραφεί στον ιστότοπο, τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα αυτοί οι χρήστες έχουν ενεργό λογαριασμό.

Ο χρήστης πρέπει να είναι σίγουρος ότι η εταιρεία δεσμεύεται απόλυτα για την εφαρμογή σύγχρονων και κατάλληλων μέσων τεχνολογικής επεξεργασίας (π.χ. κρυπτογράφηση, ανωνυμία) καθώς και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ασφάλεια δεδομένων.

Δικαιώματα Χρήστη

Ο Χρήστης μπορεί, κατά περίπτωση, να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης (μάθετε ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Εταιρεία, για ποιους λόγους και τους αποδέκτες της)
 • Το δικαίωμα τροποποίησης (διόρθωση τυχόν ανακριβειών ή έλλειψης δεδομένων)
 • Το δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα λήθης (εκκαθάριση από αρχεία της Εταιρείας, εάν η παρουσία τους, ωστόσο, δεν είναι πλέον απαραίτητη)
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Σε περίπτωση αμφιβολίας που παρουσιάζεται ως προς την ακρίβεια των δεδομένων κ.λπ.)
 • Το δικαίωμα φορητότητας (για τον Πελάτη να λαμβάνει τα δεδομένα του σε δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή)

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον χρήστη, με την αποστολή σχετικών ταχυδρομικών αποστολών ή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), εκτός εάν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου, έχουν διοικητικό βάρος για την Εταιρεία, επομένως ο χρήστης επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος.

Εάν ο χρήστης ασκήσει οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, η Εταιρεία αναλαμβάνει κάθε πιθανό μέσο για την ικανοποιητική ολοκλήρωση ενός τέτοιου αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, αφού η Εταιρεία το ειδοποιήσει είτε για την εκτέλεσή του, είτε για τους υποκειμενικούς λόγους που το αποτρέπουν.

Επεξεργασία δεδομένων τρίτων

Είναι ευθύνη της εταιρείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, να χρησιμοποιεί επεξεργαστές που έχουν θεσπίσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ΕΕ 2016/679 και κάθε άλλης ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Η επεξεργασία από τον επεξεργαστή, εταίρο της Εταιρείας, διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομική πράξη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους που δεσμεύει τον επεξεργαστή σε σχέση με την Εταιρεία και καθορίζει το αντικείμενο και τη διάρκεια της επεξεργασίας, τη φύση και το σκοπό της επεξεργασίας, τον τύπο των προσωπικών δεδομένων και τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η παρούσα Σύμβαση ή άλλη νομική πράξη προβλέπει ιδίως ότι ο εκτελών την επεξεργασία:

ένα. επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών της Εταιρείας ως υπεύθυνου επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν απαιτείται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο ο επεξεργαστής είναι θέμα. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω νομική αξίωση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν ο νόμος αυτός απαγορεύει τέτοιες πληροφορίες για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 1. Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν δεσμευτεί για εμπιστευτικότητα ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας
 2. Ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679,
 3. Πληροί τους όρους που αναφέρονται παραπάνω για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,
 4. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας, βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας να ανταποκρίνεται σε αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων που καθορίζονται στον κανονισμό ΕΕ 2016/679 ?
 5. Βοηθά τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 32 έως 36 του κανονισμού ΕΕ 2016/679, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο επεξεργαστής.
 6. Κατά την επιλογή του υπεύθυνου επεξεργασίας, διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα προσωπικά δεδομένα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το τέλος της παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την επεξεργασία και διαγράφει τα υπάρχοντα αντίγραφα εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων.
 7. Θέτει στη διάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποδείξει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και συμβάλλει σε ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή άλλο ελεγκτή που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Όσον αφορά το στοιχείο 7 του πρώτου εδαφίου, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον υπεύθυνο επεξεργασίας εάν, κατά τη γνώμη του, μια οδηγία παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ή άλλες διατάξεις της Ένωσης ή των κρατών μελών για την προστασία δεδομένων. Όταν ένας επεξεργαστής προσλαμβάνει άλλον επεξεργαστή για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της Εταιρείας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οι ίδιες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων όπως ορίζονται στη σύμβαση ή άλλη νομική πράξη μεταξύ της Εταιρείας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον εκτελούντα την επεξεργασία, όπως προβλέπεται στο η παράγραφος 3, επιβάλλεται στον άλλο επεξεργαστή με σύμβαση ή άλλη νομική πράξη σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ιδίως για την παροχή επαρκών διαβεβαιώσεων για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του του παρόντος κανονισμού. Όταν ο άλλος επεξεργαστής δεν πληροί τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων, ο αρχικός επεξεργαστής παραμένει πλήρως υπόλογος στην Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου επεξεργαστή.

Υποβολή καταγγελίας από τον χρήστη

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για οποιοδήποτε ζήτημα ενδέχεται να περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων του/του. Οι λεπτομέρειες του DPO έχουν ως εξής:

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ 6-8,

Ηράκλειο, ΤΚ 71202

Κρήτη, Ελλάδα

2810288887

[email protected]

Cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

 • Τα cookie πρώτου μέρους είναι cookies που ορίζονται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μόνο αυτός ο ιστότοπος μπορεί να τα διαβάσει. Επιπλέον, ένας ιστότοπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες ορίζουν επίσης τα δικά τους cookie, γνωστά ως cookie τρίτων.
 • Τα μόνιμα cookie είναι cookie που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με ένα cookie περιόδου λειτουργίας, το οποίο διαγράφεται όταν κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Κάθε φορά που ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο θα του ζητείται να αποδεχτεί ή να απορρίψει τα cookies.

Με την αποθήκευση των cookie ενός χρήστη, ο ιστότοπος απομνημονεύει τις προτιμήσεις του/της, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων στον χρήστη για νέα προϊόντα που μπορεί να ενδιαφέρονται ή να εμφανίζει διαφημίσεις στα κοινωνικά μέσα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει από μια νέα γκάμα προϊόντων που ίσως δεν γνώριζε, να ενημερώνεται για προσφορές κ.λπ.

Τα cookie μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ανώνυμων στατιστικών σχετικά με την εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπο μας.

Οι 3 τύποι cookie πρώτου μέρους που χρησιμοποιούμε είναι:

 1. προτιμήσεις επισκεπτών καταστήματος
 2. κάνουν τους ισότοπούς μας λειτουργικούς
 3. συλλογή δεδομένων ανάλυσης (σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών)

Cookies προτιμήσεων επισκεπτών

Αυτά ορίζονται από εμάς και μόνο εμείς μπορούμε να τα διαβάσουμε. Θυμούνται:

 • εάν έχετε συμφωνήσει (ή αρνηθεί) την πολιτική cookie αυτού του ιστότοπου
 • εάν έχετε ήδη απαντήσει στο αναδυόμενο παράθυρο της έρευνάς μας (σχετικά με το πόσο χρήσιμο ήταν το περιεχόμενο του ιστότοπου)-έτσι δεν θα σας ζητηθεί ξανά


Λειτουργικά cookies

Υπάρχουν ορισμένα cookies που πρέπει να συμπεριλάβουμε για να λειτουργήσουν ορισμένες ιστοσελίδες. Για το λόγο αυτό, δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας. Συγκεκριμένα:

 • cookie ελέγχου ταυτότητας
 • τεχνικά cookies που απαιτούνται από ορισμένα συστήματα πληροφορικής

Cookies ταυτοποίησης

Αυτά αποθηκεύονται όταν συνδέεστε στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας. Όταν το κάνετε αυτό, αποδέχεστε τη σχετική πολιτική απορρήτου.


Cookies ανάλυσης

Αυτά τα χρησιμοποιούμε καθαρά για εσωτερική έρευνα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε για όλους τους χρήστες μας. Τα cookies απλά αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας – ως ανώνυμος χρήστης (τα δεδομένα που συλλέγονται δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά). Επίσης, αυτά τα δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους ή χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Οι ανώνυμες στατιστικές θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν σε εργολάβους που εργάζονται σε έργα μάρκετινγκ ή σε προγραμματιστές νέων προϊόντων. Ωστόσο, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε αυτούς τους τύπους cookie – μέσω του banner cookie που θα δείτε στην πρώτη σελίδα που επισκέπτεστε.


Cookies Προώθησης ή Μάρκετινγκ

Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων που είναι πιο ελκυστικές για κάθε χρήστη και πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για στοχευμένες διαφημίσεις με σκοπό τον περιορισμό των άσχετων και επαναλαμβανόμενων διαφημίσεων.


Cookies τρίτων

Ορισμένο από το περιεχόμενο προβολής της σελίδας μας από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για να δείτε αυτό το περιεχόμενο τρίτου μέρους, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αυτό περιλαμβάνει τις πολιτικές cookie, τις οποίες δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Αλλά αν δεν βλέπετε αυτό το περιεχόμενο, δεν είναι εγκατεστημένα cookie τρίτων στη συσκευή σας.

Αυτές οι υπηρεσίες τρίτων είναι εκτός του ελέγχου της εταιρείας. Οι πάροχοι μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξουν τους όρους υπηρεσίας, τον σκοπό και τη χρήση των cookies, κ.λπ.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

Πλατφόρμα / ΕφαρμογήΌνομα CookieΚατηγορίαDomainΠεριγραφήΠερίοδος
CookieHubcookiehubΑπαραίτηταWebsite DomainUsed by CookieHub to store information about whether visitors have given or declined the use
of cookie categories used on the site.
1 year
PHP.netPHPSESSIDΑπαραίτηταWebsite DomainCookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose
identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is
used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user
between pages.
session
Cloudflare__cfduidΑπαραίτηταWebsite DomainThe _cfduid cookie helps Cloudflare detect malicious visitors to our Customers’ websites and
minimizes blocking legitimate users. It may be placed on the devices of our customers’ End Users to
identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client
basis. It is necessary for supporting Cloudflare’s security features.
30 days
Cloudflare__cfruidΑπαραίτηταWebsite DomainUsed by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.session
Cloudflare__cf_ob_infoΑπαραίτηταWebsite DomainThe __cf_ob_info cookie provides information on: The HTTP Status Code returned by the origin
web server, The Ray ID of the original failed request, and The data center serving the traffic.
session
Cloudflare__cf_use_obΑπαραίτηταWebsite DomainThe __cf_use_ob cookie informs Cloudflare to fetch the requested resource from the Always
Online cache on the designated port.
session
Google Tag ManagercookiePreferencesΑπαραίτηταWebsite DomainRegisters cookie preferences of a user2 years
Google reCAPTCHA_GRECAPTCHAΑπαραίτηταgoogle.comGoogle reCAPTCHA sets a necessary cookie (_GRECAPTCHA) when executed for the purpose of
providing its risk analysis.
180 days
WordPresswp-settings-[UID]ΑπαραίτηταWebsite DomainWordPress also sets a few wp-settings-[UID] cookies for logged in users. The number on the
end is your individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of
admin interface, and possibly also the main site interface.
1 year
WordPresswordpress_[hash]ΑπαραίτηταWebsite DomainWordPress uses the cookie wordpress_[hash] to store the authentication details on login. The
authentication details include the username and double hashed copy of the password. This usage of the
cookie is limited to the admin console area, the backend dashboard of the website. The cannot be seen on
front-end of the website, even when logged in.
1 year
WordPresswordpress_logged_in_[hash]ΑπαραίτηταWebsite DomainThe cookie wordpress_logged_in_[hash] is used to indicate when you are logged in, and who
you are. This cookie is maintained on the front-end of the website as well when logged in.
session
WordPresswp-settings-{time}-[UID]ΑπαραίτηταWebsite DomainWordPress also sets a few wp-settings-{time}-[UID] cookies. The number on the end is your
individual user ID from the users database table. This is used to customize your view of admin
interface, and possibly also the main site interface.
1 year
WordPresswp-saving-postΑπαραίτηταWebsite DomainUsed to track if there is saved post exists for a post currently being
edited. If exists then let user restore the data
 
WordPresswordpress_test_cookieΑπαραίτηταWebsite DomainWordPress also sets a cookie named wordpress_test_cookie is set by WordPress to check if the
cookies are enabled on the browser to provide appropriate user experience to the users.
session
WordPresswordpress_sec_{hash}ΑπαραίτηταWebsite DomainCurrent user location – Logged in users onlysession
WordPresswp-postpass_{hash}ΑπαραίτηταWebsite DomainThis cookie is used to grant access to password protected areas of the site.10 days
WooCommercewoocommerce_cart_hashΑπαραίτηταWebsite DomainHelps WooCommerce determine when cart contents/data changes.session
WooCommercewoocommerce_items_in_cartΑπαραίτηταWebsite DomainHelps WooCommerce determine when cart contents/data changes.session
WooCommercewp_woocommerce_session_ΑπαραίτηταWebsite DomainContains a unique code for each customer so that it knows where to find the cart data in the
database for each customer.
session
WooCommercewoocommerce_recently_viewedΑπαραίτηταWebsite DomainPowers the Recent Viewed Products widgetsession
WooCommercetk_aiΑπαραίτηταWebsite DomainGathers information for our own, first party analytics tool about how our services are used.
A collection of internal metrics for user activity, used to improve user experience.
session
Website Domaintinv_wishlistkeyΑπαραίτηταWebsite DomainWishlist Info/Contents1 month
YoutubePREFΠροτιμήσεωνyoutube.com (3rd party)This cookie stores your preferences and other information, in particular preferred language,
how many search results you wish to be shown on your page, and whether or not you wish to have Google’s
SafeSearch filter turned on.
10 years
YoutubeYSCΠροτιμήσεωνyoutube.com (3rd party)Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.Session
YoutubeVISITOR_INFO1_LIVEΠροτιμήσεωνyoutube.com (3rd party)A cookie that YouTube sets that measures your bandwidth to determine whether you get the new
player interface or the old.
240 days
YoutubeGPSΠροτιμήσεωνyoutube.com (3rd party)Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS
location.
Session
GoogleGCLBΠροτιμήσεωνAdvertiser’s website domain (1st party)This cookie is used in context with load balancing – This optimizes the response rate
between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers.
Session
GoogleCONSENTΠροτιμήσεων.gstatic.comUsed by Google to store user consent preferences17 years
GoogleSEARCH_SAMESITEΠροτιμήσεωνgoogle.comSameSite prevents the browser from sending this cookie along with cross-site requests. The
main goal is mitigate the risk of cross-origin information leakage. It also provides some protection
against cross-site request forgery attacks.
1 year
Google Analytics_gaΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)ID used to identify users2 years
Google Analytics_ga_Στατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)ID used to identify users2 years
Google Analytics_gidΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)ID used to identify users for 24 hours after last activity24 hours
Google Analytics_gatΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to monitor number of Google Analytics server requests when using Google Tag Manager1 minute
Google Analytics_dc_gtm_Στατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to monitor number of Google Analytics server requests1 minute
Google AnalyticsAMP_TOKENΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Contains a token code that is used to read out a Client ID from the AMP Client ID Service.
By matching this ID with that of Google Analytics, users can be matched when switching between AMP
content and non-AMP content.
30 seconds till 1 year
Goolge Analytics_gat_gtag_Στατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domainUsed to set and get tracking data1 hour
Google Analytics__utmaΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)ID used to identify users and sessions2 years after last activity
Google Analytics__utmtΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to monitor number of Google Analytics server requests10 minutes
Google Analytics__utmbΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to distinguish new sessions and visits. This cookie is set when the GA.js javascript
library is loaded and there is no existing __utmb cookie. The cookie is updated every time data is sent
to the Google Analytics server.
30 minutes after last activity
Google Analytics__utmcΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used only with old Urchin versions of Google Analytics and not with GA.js. Was used to
distinguish between new sessions and visits at the end of a session.
End of session (browser)
Google Analytics__utmzΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Contains information about the traffic source or campaign that directed user to the website.
The cookie is set when the GA.js javascript is loaded and updated when data is sent to the Google
Anaytics server
6 months after last activity
Google Analytics__utmvΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Bevat custom informatie die door de webdeveloper is ingesteld via de _setCustomVar methode
in Google Analytics. Deze cookie wordt iedere keer geupdate als er nieuwe gegevens naar de Google
Analytics server worden gestuurd.
2 years after last activity
Google Analytics__utmxΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to determine whether a user is included in an A / B or Multivariate test.18 months
Google Analytics__utmxxΣτατιστικώνgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Used to determine when the A / B or Multivariate test in which the user participates ends18 months
YouTubeYSCΣτατιστικώνyoutube.com (3rd paty)This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track
views.
session
VimeovuidΣτατιστικώνvimeo.comThis first party cookie created by Vimeo is used to assign a Vimeo Analytics unique id.1 year
Google Analytics_gac_Marketing – Προώθησηςgoogle-analytics.com (3rd party) or advertiser’s website domain (1st party)Contains information related to marketing campaigns of the user. These are shared with
Google AdWords / Google Ads when the Google Ads and Google Analytics accounts are linked together.
90 days
FacebookxsMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used in conjunction with the c_user cookie to authenticate your identity to Facebook.
Contents: Session ID, creation time, authentication value, secure session state, caching group ID
session
Facebookc_userMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used in conjunction with the xs cookie to authenticate your identity to Facebook.
Contents: User ID
90 days
Facebookm_userMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used to authenticate your identity on Facebook’s mobile website.
Contents: Email, User ID, authentication value, version, user agent capability, creation time, Facebook
version indicator
90 days
FacebooksbMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Facebook browser identification, authentication, marketing, and other Facebook-specific
function cookies.
persistent
FacebookfrMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding
from third party advertisers.
90 days
FacebooklocaleMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser. This
cookie appears to only be set after the user logs out. The locale cookie has a lifetime of one week.
60 days till 3650 days
Facebook_fbpMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Facebook Pixel advertising first-party cookie. Used by Facebook to track visits across
websites to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party
advertisers.
90 days
Facebookjs_verMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Records the age of Facebook javascript files.90 days
FacebookrcMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Used to optimize site performance for advertisers90 days
Facebookcampaign_click_urlMarketing – Προώθησηςfacebook.com (3rd party)Records the Facebook URL that an individual landed on after clicking on an ad promoting
Facebook
90 days
  Marketing – Προώθησης   
Facebook__fb_chat_pluginMarketing – ΠροώθησηςWebsite DomainUsed to track the user’s interaction with the website’s Facebook chat-widget.session
Facebookcommon/cavalry_endpoint.phpMarketing – ΠροώθησηςWebsite DomainCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant
advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same
advertisement.
session
Google_gcl_auMarketing – ΠροώθησηςAdvertiser’s website domain (1st party)Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using
their services.
365 days
Google1P_JARMarketing – Προώθησης.gstatic.comThese cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data
on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback.
1 Year
GoogleAIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search
results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.
session
GoogleSIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search
results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.
3 months
GoogleHSIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search
results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.
2 years
GoogleAPISIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search
results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.
session
GoogleSAPISIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search
results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.
179 days
GoogleSSIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search
results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.
1 year
GoogleSIDCCMarketing – Προώθησηςgoogle.comDownload certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search
results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search.
1 year
GoogleOTZMarketing – Προώθησηςgoogle.comAggregate analysis of website visitors1 year
GoogleANIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comGoogle uses this cookies to make advertising more engaging to users and more valuable to
publishers and advertisers
347 days
GoogleDVMarketing – Προώθησηςgoogle.comThis cookies is used to collect website statistics and track conversion rates and Google ad
personalisation
session
GoogleNIDMarketing – Προώθησηςgoogle.comThis cookies is used to collect website statistics and track conversion rates and Google ad
personalisation
1 day
GoogleIDEMarketing – Προώθησηςdoubleclick.netUsed by Google’s DoubleClick to serve targeted advertisements that are relevant to users
across the web. Targeted advertisements may be displayed to users based on previous visits to a website.
These cookies measure the conversion rate of ads presented to the user.
390 days
GoogleRULMarketing – Προώθησηςdoubleclick.netUsed by DoubleClick to determine whether website advertisement has been properly displayed –
This is done to make their marketing efforts more efficient.
1 year